Den lidových řemesel 2011


Dne 5. července se v Žacléři konaly tradiční Dny řemesel. Mezi množstvím stánků, kde si návštěvníci mohli prohlédnout celou řadu rukodělné výroby a tradičních řemesel, se letos poprvé presentovala naše organizace se svým stánkem. Zde jsme návštěvníkům nabídli možnost ochutnávky medu. Pro mnohé byl novým poznatkem med pastovaný. Nechyběla ani ukázka svíček ze včelího vosku. Ta je součástí každé akce týkající se včelařství. Nejen pro tuto akci, ale i pro další prezentace naší činnosti a osvětu mezi nevčelařskou veřejností jsme zakoupili prosklený úlek od firmy Břinek. Veliký zájem, který si tento úlek osazený včelami získal mezi návštěvníky, byl důkazem, že jeho využití pro propagaci včelařství je správná cesta.

Naše organizace se na veřejnosti takto prezentovala poprvé. Neměli jsme zkušenosti a tak jsme nedokázali využít plnohodnotně nabízený prostor. Ale již během této jednodenní akce jsme shromáždili celou řadu námětů pro to, aby příště vše bylo připraveno lépe a náš stánek svým vzhledem a nabízenou informací důstojně obstál mezi ostatními.


Závěrem několik fotografií.


Prosklený úlek    Náš stánek    Mladí i starší se zajímali
Prosklený úlek             Náš stánek                                    Úlek zaujal malé i velké