Den lidových řemesel 2013


Dny lidových řemesel mají v našem městě již dlouhou tradici. Tento rok již potřetí jsme se jich zúčastnili se i my. V tomto roce jsme měli k dispozici stánky dva. Vedle stánku jsme z jedné strany umístili vyřezávaný klát a z druhé prosklený demonstarační úlek. V jednom stánku jsme stejně jako v minulých letech vystavovali včelařské pomůcky a sadu rámků s fotografiemi, které používá kroužek včelaříků. Ve druhém stánku mohli návštěvníci porovnat jak se včelaří u nás a jak v Maroku. Na jedné půlce byl vystaven hliněný úl z Maroka. Byl doplněn fotkami z tamní včelnice. Exponát byl doplněn marockým krojem. Na druhé půlce stánku byl vystaven plně vybbavený úl Langstroth. Stánky byly ozdobena výkresy se včelařskou tématikou, které nám věnovali žáci zdejší Základní školy.
Odměnou za náš čas věnovaný této akci byl velký zájem o naše stánky. Tradičně největší zájem se soustředil na prosklený úlek. U něj se zastavovaly nejen děti, ale i dospělí. Členové naší organizace velice ochotně zájemcům vyprávěli o životě včel v úlech. Na rámcích ukázali buňky s plodem, medem, pylem i kus panenského díla. Přínosem pro nás byla i zastavení řady včelařů, se kterými jsme si vyměnili zkušenosti a informace o tom jak se včelaří u nás a jak v jiných místech.
Závěrem patří dík všem členům naší základní organizace, kteří se na připravě podíleli. Dík i paní učitelce Lehké za výkresy, které s dětmi namalovala. Veliký dík patří i Městskému úřadu nejen za zapůjčení dvou stánků, ale i za celoroční podporu, kterou naší organizaci poskytuje.

Dny lidových řemesel jsou již minulostí. Ale v organizaci jsme již začali přemýšlet, jak naši se budeme prezentovat na dalším ročníku. Návštěvníci se zajímali o kvalitu medu a porovnávali s tím co pod názvem med prodávají mnohdy obchodní řetězce. Zájem o med přímo od včelařů každoročně roste. Jistě se budeme snažit příští rok kvalitu medu prezentovat a doplnit i prodejem medu našich členů.