Jak se včelaří v Maroku

Maroko pro většinu z nás zůstává zemí exotickou, a poznání o tamním způsobu života získáváme z časopisů, televize, nebo vyprávění. V naší organizaci jsme se mohli, alespoň zprostředkovaně něco málo dozvědět. Toto poznání nás zavedlo i do daleké minulosti. V literatuře se dočteme, že již v starověkém Egyptě se chovaly včely v hliněných ůlech. Pro nás je tato skutečnost takřka nepředstavitelná.

Měli jsme štěstí. Mezi nás přišel nový včelař. Pro včelaření je zapálený a jelikož jeho syn jel do Maroka, pověřil jej, aby odtamtud přivezl úl.

On mu úl skutečně přivezl a nejen to. Ale navštívil tam i místního včelaře a udělal několik fotek. Protože však je nevčelař, k fotkám nemohl doplnit žádný komentář. Ale i tak jsou fotky zajímavé a lze se z nich o tamním způsobu včelaření ledacos domyslet. Z fotek je patrno, že platí pořekadlo „Jiný kraj, jiný mrav“. Na jedné fotce vidíte, jak je postavena včelnice z hliněných úlů. Na druhé je pohled na jeden úl v této včelnici. Vidíme, jak musí být úly chráněny před slunečním žárem. Na další je pohled na hliněný úl, který je postaven na čelní stranu a zadní se uzavírá pomocí víka tmeleného hliněnou kaší.

                 

Včelnice                            Jeden úlek ve včelnici       Neosazený úl


Když v literatuře najdeme zmínku o chovu včel v hliněných úlech ve starověkém Egyptě a konfrontujeme to s těmito úly z Maroka, musíme konstatovat, že včelaření v našich zemích pokročilo dále. Bez ohledu na to, že nám zákony nedovolí chovat v nerozběrném díle, (asi by to z nás již nikdo nechtěl ani zkoušet), musím říci, že včelařit v moderních úlech, které máme je jistě mnohem příjemnější a pohodlnější.

Jelikož marockého včelaře nenavštívil včelař, informace jsou jen velice kusé. Nedozvěděli jsme se nic o technice ošetřování, nic o chovu a nic o medobraní. Podle dovezené skleničky medu můžeme pouze usuzovat, že jej z plástů pouze lisují. Med byl znečištěn úlomky vosku i mladým plodem. I přes to, je tato informace pro nás zajímavá a přínosná.

Neberte tento povídání jako zásadní informaci o stavu včelařství, pro nás ve vzdálené exotické zemi, ale jen jako ukázku něčeho pro nás vzdáleného. Je možné, že se pár kilometrů od včelnice na fotce, vsi včelaří podobným způsobem jako u nás. To jsme se nedozvěděli, snad někdy příště při další cestě do Maroka.