Oblastní kolo soutěže Zlatá včela 2006

Zlatá včela 2006 - Bernartice

V letošním roce byla naše základní organizace pověřena organizací oblastního kola soutěže Zlatá včela. Mimo děti z našeho kroužku včelaříků, přijeli i mladí z kroužku v Dubence u Dvora Králové nad Labem a z kroužku v Kopidlně. Zázemí pro uspořádání soutěže nám poskytla Základní škola v Bernarticích kde náš kroužek působí. Školní jídelna se postarala o stravu pro soutěžící. Jediným problémem byl termín, kdy u nás ještě nebylo možno zajistit z přírody rostliny pro poznávání, takže soutěžící zčásti poznávali živé rostliny, zčásti pak rostliny na obrázcích. Ale ani to nic na bojovném zápolení neubralo.

Na zajištění soutěže se podíleli z naší organizace př. Lebloch Jan, Lebloch Břetislav, Ertner Udo a Lenčuk Zdeněk. Spolu s vedoucími dalších dvou kroužků jsme působili i jako rozhodčí na jednotlivých disciplinách. Paní ředitelka Základní školy pomáhala s vyhodnocením a tiskem výsledků.

Soutěž zahájil předseta naší organizace př. Jan Lebloch. Připravil deti na to co je v průběhu dopoledne čeká. Po zahájení soutěžící prošli jednotlivé discipliny. Po ukončení jsme vyhlásili výsledky, soutěžící na předních místech dostali věcné ceny a všichni pak upomínkové balíčky. A soutěží vysílení včelaříci se nakonec posilnili dobrým obědem.

Odpoledne jsme všichni přejeli do žacléře, kde jsme navštívili zahradu př. Walczaka a prohlédli si jeho včelín. Po krátké besedě pak soutěžící odjeli na prohlídku pevnosti Stachelberg a po ní se plni zážitků odjeli domů.                                            
Spolu s předsedou ZO                     Včelaříci při zahájení                       Dva nejmladší soutěžící                 Ošetřování včelstev
soutěž zahajovala ředitelka ŽS                             
Poznávání včelařských pomůcek     Vyhodnocování výsledků                 Na zahradě u př. Walczaka