"Hans Christian Andersen: Všechny knihy zežloutnou, ale kniha přírody má každý rok nové, nádherné vydání."

Oblast kde včelaří naše ZO


Naše včelstva jsou rozmístěna v nádherné, ekolodgicky velice čisté krajině, která je na jedné straně ohraničena východním hřebenem Krkonoš a na druhé hřebenem Vraních hor. Údolí mezi nimi končí v Královeckém průsmyku na hranici s Polskem. Počasí je zde poměrně drsné. Je ovlivněno studenými větry z Krkonoš a z Královeckého průsmyku. Včelaříme v poměrmě velké nadmořské výšce, která přesahuje místy 600 metrů nad mořem. V dalších odstavcích se můžete v krátkosti seznámit s obcemi v našem regionu. Více pak na jejich stránkách.


Bernartice


Bernartice

Bernartice se nacházejí na úpatí Vraních hor. Budete-li projíždět silnicí z Trutnova do Polska, po pravé straně vás budou provázet Vraní hory a po levé se vám naskytne pohled na Žacléř a v jeho pozadí na Krkonoše. Součástí Bernartic jsou též osady Bečkov, Křenov, Rybníček a Vrchová. Stránky obce Bernartice

Královec


Královec

První historická zmínka o obci je z roku 1289. Obec vznikla v Královeckém průsmyku na hranici země, aby chránila obchodní cestu, která tudy procházela. Stránky obce KrálovecLampertice

Královec

Leží na úpatí haldy, která je tu jako pozůstatek nejstaršího kamenouhelneho dolu. Lampertice jsou pro včelaře zajímavé, neb mají ve svém znaku košnice. Stránky obce Lampertice


Žacléř

Žacléř    Bobr    Černá voda    Prkenný důl    Rýchory        Žacléř               Bobr         Černá voda   Prkenný důl    Rýchory


Naše organizace, která sdružuje všechny včelaře z těchto obcí má v současné době své sídlo v Žacléři. Toto město je v turistických průvodcích označováno jako východní brána Krkonoš. Leží na úpatí východního hřebene Krkonoš, kterým jsou Rýchory. Zde sousedí s Krkonošským národním parkem.


První zmínky o městě jsou spojeny se stavbou hradu Žacléř z roku 1334. Hrad byl postaven k ochraně obchodní stezky z vnitrozemí do Slezska.
Do historie se zapsal nález černého uhlí v roce 1570. Vznikly zde žacléřsko-svatoňovické kamenouhelné doly. Později tu také vznikl průmysl sklářský a textilní. Jednotlivé podniky postupně zanikly. V současné době zde průmysl reprezentuje Keramtech. Z historie ještě lze připomenout rok 1628, kdy tudy do Polska odešel J.A.Komenský.
V oklolí Žacléře najdete pozůstatky opevnění z let před druhou světovou válkou. Můžete zde navštívit podzemí pevnosti Stachelberg.Městské muzeum Žacléř

Více se o našem městě dozvíte při návštěvěměstského muzea. Muzeum Žacléř

Stránky města Žacléře
                        Jménem naší organizace krkonošské: "Přijďte pobejt".