"Vítán buď příteli včel."

Naše organizace


Nejprne několik slov k minulosti. Na území dnešní organizace byly v minulosti organizace dvě. Včelařů v letech po 2. světové válce ubylo a tak se původně početné kolektivy značně zmenšily. Vedlo to k dohodě včelařů z bernartické a žacléřské organizace o jejich spojení. Tak vznikl nový kolektiv v dnešní podobě. Škoda, že došlo v minulosti ke ztrátě dokumentace a nemáme z té doby nic k dispozici. Jediným dochovaným dokladem je fotografie Včelařského spolku v Bernarticích z roku 1934, kterou si můžete prohlédnout zde. Toto jsou slova k minulosti. Další odstavec nás zavede do dnešní doby.

V současné době patří naše základní organizace k těm menším v okrese Trutnov. Sdružuje včelaře, kteří mají umístěna včelstva v oblasti Bernartic.Královce, Lampertic a Žacléře. Tomu, kde včelaříme, je věnována samostatná stránka. Při naší organizaci pracoval včelařský kroužek. Je škoda, že nejsme nyní schopni činnost kroužku zajistit a tak nám jako vzpomínky zůstaly fotky z oblastního kola soutěže Zlatá včela 2006, které jsme v minulosti uspořádali. Fotky si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Práci naší základní organizace řídí pětičlenný výbor a kontroluje tříčlená KRK.


Naši funkcionáři

Výbor ZO:

Předseda - Jan Lebloch, učitel včelařství
Místopředseda - Jan Kyncl
Jednatel - Zdeněk Lenčuk
Pokladník - Lukáš Kammel
Zdravotní referent - Udo Ertner

Kontrolní a revizní komise:

Předseda - Petr Minařík
Členové - František Prokeš a Jiří Šíma

Náš zástupce do výboru Okresní organizace

Jan Lebloch - vykonává také funkci předsedy Okresní organizace
Také zastupuje náš okres v republikovém výboru

Členskou základnu v současnosti tvoří 25 řádných členů, z toho jsou 3 ženy. Jedna včelařka je v naší organizaci registrována. Na území naší organizace včely chová jeden včelař, který není členem svazu, ale se kterým máme velice dobrou spolupráci. Dohromady ošetřujeme 311 včelstev na 30 stanovištích.