"Marie Ebner-Eschenbachová:Souhrn našich znalostí sestává z toho, co jsme se naučili, a z toho, co jsme zapomněli."

Biomed - skutečnost, nebo sen

Často v diskuzích kolem medu slýcháváme pojem biomed. Ano, biopotraviny jsou v dnešní době velikým pojmem. Nechci se zde zamýšlet tím, jak jsou definovány. Co se týká medu, lze najít například na stránkách včelařů z Rakouska, jak je tam definován. Je vyhledáván a podstatně lépe finančně ohodnocen. Ne v každé oblasti lze tyto podmínky splnit. Jak u nás? Můžeme mít včelstva v oblasti bez imisních zátěží elektráren, silniční dopravy. Ale nedokážeme nařídit včelám nalétávat na okolní pozemky zahrádkářů a to jen těch, kteří nepoužívají chemické postřiky. Nebo je používají jen v minimální míře a ve vhodnou dobu.

Když jsme se dozvěděli z tisku o tom, že farmářka, přítelkyně Adamcová, obdržela jako první v republice certifikát biomed, znovu se zvedla diskuze jak asi dělá. Nabízelo se lidové rčení: Není všchno zlato co se třpytí. Nerad bych ale křivdil přítelkyni Adamcové. Jistě ví jak na to a věnuje tomu veškeré své dovednosti

Jelikož je v současnosti vedena bouřlivá diskuze o kvalitě medu, spotřebitelé tomu začínají věnovat velikou pozornost. Ani Státní zemědělská a potravinářská inspekce nenechává toto bez povšimnutí. Dost nás zarazilo, když se na stránkách věnujících se problematice kvality potravin mohli seznámit s kontrolami kvality medu. Bylo kontrolováno 25 vzorků a z toho bylo 12 vzorku nesplňujících požadavky. Neměli bychom klamat spotřebitele tím, že uvádíme jinou lokalitu, než kde byl med získán. Do medu z naší lokality se nemohou dostat pylová zrna rostlin, které se zde nevyskytují. Jde tedy o med míchaný.

Nakonec si obrázek udělejte sami. Zde jsou výsledky z výše zmíněné kontroly:

Část výsledků hodnocených medů pro vaši představu:


Výsledek celé kontroly najdete zde:
http://www.szpi.gov.cz/clanek/kvalita-prodavaneho-medu-je-stale-nevyhovujici-polovina-je-falsovana.aspx