"Tomáš Klus: Jediné co je trvalé, je změna."

Co se u nás děje


Chov včelích matek 2017


Ze Základní organizace ČSV v České Skalici jsme obdrželi pozvánku na přednášku o chovu včelích matek, kterou jako přednášející připravil př. Vít Marada - učitel včelařství a známý chovatel včelích matek. Již velice vkusná pozvánka říkala, že skaličtí včelaři tuto akci dobře připravují. Na lednové členské schůzi jsme pozvánk předložili našim členům a výsledkem bylo, že jsme v den přednášky, směrem do České Skalice, odjeli v počtu sedmi zájemců.Přednáška probíhala v klubovně místní organizace zahrádkářů. Již při příjezdu jsme byli velice překvapení, jaké zázemí zahrádkáři v České Skalici mají. Jistě velice dobré vztahy zahrádkářů a včelařů jsou přínosné pro obě organizace. Přednáška toho byla důkazem. Příjemné prostředí sálu se zájemci o přednášku zaplnilo do posledního místa. Nedovedu odhadnout počet přítomných. Pořadatelé jistě přesný počet zveřejní. Přítel Marada působivým výkladem všechny přítomné zaujal. Svá slova doplňoval obrázky a texty promítané na plátno. Hovořil o svém stanovišti v Hovoranech, ale také o svém včelaření v Rakousku a spolupráci se střediskem Quido Sklenara. Hovořil o požadavku na vlastnosti chovaných včelstev a jak k nim v chovu matek směřovat. Po hlavní části přednášky promítl fotky ze svých stanovišť. Potom následovala diskuze, kdy příteli Maradovi přítomní kladli otázky k přednesené tematice a i otázky ztýkající se ostatních oblastí včelaření.Ještě cestou domů probíhala diskuze o tom co jsme se na přednášce dozvěděli a jak nové poznatky budeme využívat ve své včelařské praxi.Na obrázku př. Minařík P., Kammel L. a Horňák M.Zasáhlo nás ochranné pásmo hniloby plodu

V průběhu roku 2015 byla v sousední organizaci zjištěna nákaza - hniloba plodu. Jedno stanoviště, které je k sousední organizaci nejblíže spadlo do ochraného pásma. Ještě před koncem roku na tomdo stanovišti byl odebrán vzorek měli a odeslán na vyšetření. Nákaza se k naší radosti nepotvrdila.

Ale v průběhu loňského roku bylo v sousední organizaci zjištěno další ohnisko. Na základě vyhlášení MVO část území naší organizace tentokrát zasáhlo ochranné pásmo. Devět včelařů odebralo vzorky měli, které byly zaslány na vyšetření. Mimo to dva včelaři,kteří byli proškoleni a SVS pověřeni kontrolou, provedli u dotčených včelařů kontroly úlů. Nebylo příjemné rozebrat úly až na jednotlivé plásty a na nich provést kontrolu buněk s plodem. Situace byla trochu napjatá, ale všechny prohlídky a pak i výsleky vyšetření vzorku dopadly dobře.

Nejen radosti, ale i starosti a někdy i chvíle strachu o zdraví včelstev provázejí naši zálibu. Všichni jsme se shodli, že je skutečně nutné co nejpřísněji dodržovat veškerá veterinární nařízení a chovu věnovat maximální péči. Proto i v budoucnu budeme důsledně dodržovat to, co bylo v minulosti samozřejmé, že léčení probíhá určeným léčitelem a za přítomnosti včelaře. To je zárukou, že nic nebude ošizeno a vše bude provedeno správně. Některé zásahy, např. vložení desek formidolu, již čtyři roky provádíme na základě usnesení členské schůze povinně.